Juridik är grunden för ett framgångsrikt företag. 

Våra områden

Avtalsrätt

Offentlig

upphandling

Arbetsrätt

GDPR

Humanjuridik

Varför Philosophìa?

Med gedigen bakgrund inom näringslivet har vi god förståelse för vilka problem, små som stora, en företagare ställs inför. Det gör att vi kan ha en god och effektiv dialog vad det än gäller utan att priset springer iväg. 

Våra konsulter

Christoffer hade sitt senaste externa uppdrag som VD inom IT- och Telekom. Innan dess jobbade han som försäljningsdirektör under ca 7 år innan han övergick till att driva egna företag på heltid. Detta gör att han besitter goda kunskaper inom arbetsrätt, bolagsrätt, avtalsrätt och offentlig upphandling.

Christoffer är ansvarig för Philosophìa Juridiks inkassoverksamhet samt åtar sig även uppdrag inom allmän tvistelösning. 

Ställ din fråga här

14 + 11 =

Sagt om oss

“Jag hade i 2 års tid försökt att få betalt av paret som vi köpte vårt hus av. Kostnaden var för renoveringar som de enligt avtal skulle stå för efter vårt tillträde. Vi hade väldigt svårt att få säljarna att betala oss vad de var skyldiga.

Varken jag eller min fru hade lust eller tid att hålla på med detta så vi vände oss till en advokatfirma i centrala Göteborg. Det ledde snarare till mer att göra från vår sida och hela processen blev bara jobbigare. Vi var på väg att ge upp tills jag kom i kontakt med Christoffer (lite av en slump faktiskt). Jag berättade hela incidenten för honom. Det enda han bad oss om var all dokumentation vi hade i ärendet och kontaktuppgifter till paret. Han höll mig informerad under hela processen och 3 veckor senare och två underskrifter senare så hade jag hela beloppet på mitt konto.

Jag kan inget annat att ge dessa herrar högsta betyg och det enda jag är missnöjd med är att jag inte hittade dem 2 år tidigare.”

Med vänlig hälsning
Ali och Malin 

 

“Jag har tagit hjälp av Philosophia Juridik vid flertalet tillfällen och blir lika nöjd varenda gång! Det har varit allt från arbetsrätt och upprättande av anställningsavtal och policys för företaget, till hjälp med försäljning av lokaler och rådgivning vid tvist eller oenigheter med en motpart.

Jag känner att jag har blivit väldigt bra bemött, man har lyssnat på min problematik och verkligen lagt ner tid och energi på att förstå min situation och vad som blir bäst. Den snabba återkopplingen och höga nivån på servicen gör det ännu mer värt. Tack för all hjälp!” 

Anders, Fysiocenter Göteborg 

Kontakta oss

9 + 7 =